İonlar yerleşimleri ve tarihi

Please follow and like us:
0

Efes’in güneydoğusunda çukuriçi Höyük de yapılan yazılarla kentin en eski Neolitik Dönem yerleşme ortaya çıkmıştır.şimdi bulunan eserler Efes Müzesi’nde sergilenmektedir.Efes’in bulunduğu Selçuk ilçesinin çevresinde Hititler dönemin de arzawa ülkesi olarak bilinen bölgedir.Yer yer hitit etki alanında olan başkenti apasas’ın olasılıkla efesin bulunduğu yerde ayasuluk tepesinde olduğu düşüncesi yeni bulgular ile güçlenmiştir.Dil bilimcilerin öne sürdüğü efes sözcüğünün apasas’dan türediği tezi ise bu öneriyi destekler niteliktedir.Hitit imparatorluğunun sonunu getiren deniz kavimleri göçü olasılıkla buradaki yerleşimi de yok etmiş olmalıdır.Ege göçleri ile batı anadolunun ege kıyılarına göç eden hellen troya ile likya arasında bir bölgeye yerleştiler.Aİoler İzmir – Troya arasına ionlar İzmir – Milet arasına Dorlar ise Milet ile Likya arasına kentler kurdular.İonlar bilinen 12 kent panionia birliğinde birleşmişlerdir.Birlik poseidon tapınmasına dayanmaktaydı ve tapınağı da Samos adasının karşısında bulunan Dilikya yarım adasındaki milia’dır.Milattan önce 7-6 YY da bu ion kentlerinin birlikte hareket etmesi ortak yurtdaşlık olgunluğuna erişmeleri fazla görülmeyen bir yetenektir.Buna karşılık birlik üyesi kentlerin aşırı bencil tavırları bir birleriyle amansız rekabete girmeleri aralarında savaşlara sebep olmuştur.Bu yüzden anadolunun doğusundan gelen savaşlara karşı koyamayıp fazlasıyla zarar görmüşlerdir.

Denizci Halk olan hellenler kentlerin çoğunu deniz kıyısında liman için uygun olan yarım adalara kurmuşlardır.Ege güçleriyle batı anadoluya yerleşen hellenlerin yaşam izlerini sürdürebilmek siyasi, ekonomik, sanatsal ve kültürel etkinliklerini anlayabilmek için Türk bilim Ord.Prof.Dr. Ekrem AKURGAL’ın belirttiği 9 evreden oluşan kronoloji ışında incelemek yararlı olacağına inanmaktadır.Yapılar kazılar ve ele geçen eserlerden edinilen bilgiler ışında bunlar aşağıda listelenmiştir.

  • Kuruluş Evresi M.Ö. 1050 -750
  • Homeros Çağı M.Ö. 750 – 700
  • Yükseliş Evresi M.Ö. 700 – 650
  • Ege’nin Altın Çağı M.Ö. 650 – 545
  • Orta ve Geç Arkaik Evre M.Ö. 545 – 470
  • Klasik Evre I M.Ö. 470 – 400
  • Klasik Evre II M.Ö. 400 – 333
  • Hellenistik Dönem M.Ö. 333 – 30
  • Roma Dönemi M.Ö. 27 – M.S. 395

Efes ilk kurulduğunda Deniz kıyısında limanı olan bir kentti.Kaystros nehri’nin (Küçük Menderes) getirdiği Alüvyonların limanı doldurmasıyla denizden uzaklaşmış kent yerleşimi sonradan Koressos dağı yamaçlarına taşınmıştır.Efes’in ünlü artemis tapınağı ilk yapıldığında M.ö.560 – 550 Deniz kenarında olmalıydı.Roma döneminde ise Alüvyonlar ile dolan limana ulaşım dar bir kanaldan yapılabiliyordu.Batı anadolu kıyılarına dalgalar halinde olduğu düşünülen ion göçlerinin M.ö 12 yy sonlarında başladığı bilim insanları tarafından kabul edilir.Söylencilerin ve antik dönem tarihçilerinin aktarımlarına her geçen yıl yapılan arkeolojik araştımalar ve kazılar ile bulunan veriler eklenmektedir.

Antik dönem kaynaklarının aktardığı bir söylence de efes kentinin kuruluşunun İon göçlerinin önderi Atina’nın destansı kralı Kodros’un oğlu Androklos gerçekleştirmiştir.Efesin bulunduğu yerde yerli halklardan Leleg, kar ve Lidyalılar yaşamaktaydı.

Bu yazımıza da burada son verirken sitemizden İonlar göçü ve kadim ırklar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Please follow and like us:
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir